ماموریت ما در یکا ایجاد زمینه لازم برای آگاهی تمام فارسی زبانان از تاثیر خوراک بر سلامت و وزن آنها، و ارایه اطلاعات و بسته های غذایی مورد نیاز به منظور کنترل اصولی و هدفمند وزن آنها، به ویژه به صورت کاربری اینترنتی و غیر حضوری می باشد، به شکلی که افراد شاغل نیز امکان استفاده از خدمات و مشاوره ما را داشته باشند. ما در یکا تمام سعی خود را به کار می گیریم تا تناسب اندام را برای مشتری هایمان به امری دلپذیر و قابل دستیابی تبدیل کنیم و با ایجاد خودآگاهی و حساسیت لازم در ایشان، و همچنین احترام به نیاز ها و خواسته های آنها، در رضایت هر چه بیشترشان از زندگی بکوشیم و از این طریق به سودآوری مجموعه کمک نماییم. ما تلاش خواهیم کرد که در ارایه خدمات خود، از تمام ظرفیتهای های جامعه استفاده کرده، ودست آوردها و درآمدهای حاصل از آن را به بهترین شکل ممکن به جامعه بازگردانیم.
چشم انداز ما در یكا تبدیل شدن به سنگ محک تناسب اندام فارسی زبانان و مشاور قابل اطمینان آنها در گزینش غذای روزانه شان است، آنچنان که فارغ از جنسیت و شغل بتوانند به راحتی از خدمات ما بهره مند گردند.
 آرش ذوالقدری ....................رئیس هیات مدیره
 فراز بدر..............................مدیر عامل
مهدی یاوری......................عضو هیات مدیره

كارشناسان  تغذیه
خانم زیبا جعفری نظام پزشكی ت-٧٩٣